Met ingang van 1 juli 2015 gaan de minimumlonen met 0,40 % omhoog

04 mei 2015

Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband betreft dan:

  • € 1.507,80 per maand
  • € 347,95 per week
  • € 69,59 per dag