Alleen bij uitzondering vergunning

19 april 2011

15 april 2011 – Na 1 juli 2011 krijgt u alleen bij hoge uitzondering een tewerkstellingsvergunning voor werknemers van buiten de EU of uit Bulgarije of Roemenië. UWV WERKbedrijf gaat strenger toetsen of u wel uw best heeft gedaan om de baan door iemand uit Nederland of de Europese Unie te laten vervullen. Dat blijkt uit een brief van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer.

Ook voor werknemers uit EU-lidstaten worden de regels strenger. Eén van de maatregelen is dat arbeidsmigranten uit de EU uit ons land moeten vertrekken als ze langer dan drie maanden zonder werk zitten. Arbeidsmigranten die wel werk hebben, moeten beter worden beschermd tegen uitbuiting en onderbetaling. Het kabinet wil boetes invoeren als werkgevers meer dan een bepaald percentage inhouden op het loon voor bijvoorbeeld huisvestings- en vervoerskosten. Ook gaan Nederland en Polen samenwerken om malafide uitzendbureaus aan te pakken. In Nederland komt er per 1 januari 2012 een registratieplicht voor uitzendbureaus.

Instroom arbeidsmigranten

De regels die minister Kamp in de brief aan de Tweede Kamer noemt, moeten de instroom van arbeidsmigranten beperken. In ruil daarvoor moeten meer Nederlanders met een uitkering aan het werk. Er komen steeds meer mensen uit met name Midden- en Oost-Europa in ons land werken. Het kabinet verwacht dat dit aantal alleen maar zal stijgen als de verplichte tewerkstellingsvergunning voor werknemers uit Bulgarije en Roemenië op 1 januari 2014 vervalt.

 

Bron: HR Rendement