(Be)veilig(d) payrollen

13 september 2017

Het aantal beveiligingsbedrijven in Nederland groeit en de onderlinge concurrentie wordt steeds groter. Er zijn veel kleinere beveiligingsbedrijven bij gekomen met zulke scherpe tarieven, dat er soms amper mee te concurreren valt.

De sector ondervindt hier hinder van, want op die manier komen de marges onder druk te staan. Als ondernemer wil je je dan richten op de concurrentie en niet bezig met andere tijdrovende werkzaamheden zoals bijvoorbeeld de omvangrijke administratie. Payroll kan dan een uitkomst zijn. Hoe? Dat lees je hier!

Complexere administratie door flexibele inzet beveiligers

Van werknemers in de beveiliging wordt verwacht dat ze zich steeds meer flexibel opstellen. Dit uit zich in veel wisselende uren maar ook in het werken op verschillende locaties of bij verschillende bedrijven. Werknemers in de beveiliging werken vaak op zoveel verschillende locaties en op zoveel verschillende werktijden dat dit zorgt voor beduidend meer en een complexere administratie.Beveiliging Payroll

Het zou prettiger zijn als deze complexere administratie, minder omvangrijk zou zijn. Nog prettiger zou zijn als deze administratie wordt overgedragen aan een bedrijf dat hierin gespecialiseerd is. Niet alleen is een payrollbedrijf gespecialiseerd in het verzorgen van de gehele administratie, maar ook in het adviseren op het gebied van de wet- en regelgeving. Zij houden jouw kennis van de wetten en regels die voor jou van belang zijn up-to-date en passen, waar nodig, de veranderde regelgeving toe.

Minder tijd voor administratie, meer tijd voor de concurrentie

Payrollbedrijven zijn bovendien goed op de hoogte van wat er speelt in verschillende sectoren. Er zijn genoeg bedrijven die zich hebben aangesloten bij een payrollbedrijf en dat is niet voor niets. Terwijl de maatschappij vraagt om meer beveiliging, worden de regels aangescherpt en de administratie omvangrijker. Veel bedrijven hebben niet de tijd maar ook niet alle kennis in huis om de administratie correct te verwerken. Het inschakelen van een payrollbedrijf geeft hen de ruimte om zich bezig te houden met de concurrentie. Op die manier heeft de ondernemer meer tijd om zich te richten op concurrentie.

Bob, directeur HSU.nl: ‘Omdat wij transparante payrolltarieven hanteren, vormen wij ook voor de beveiligingsbranche de juiste samenwerkingspartner

Verantwoordelijkheid ligt bij payrollbedrijf

Wanneer je als beveiligingsbedrijf overgaat op payrolling wordt de administratie uit handen genomen. Het operationeel werkgeverschap blijft bij jouw onderneming liggen. Wanneer jij je richt op het werven en selecteren van je eigen medewerkers, het functioneren van je medewerkers bewaakt en de planning verzorgt, neemt een payrollbedrijf de administratie over. De verantwoordelijkheid voor de loon-, arbo- en personeelsadministratie ligt bij het payrollbedrijf.

Payroll interessant voor de beveiligingssector

Samengevat kun je zeggen dat payroll voor de beveiligingssector interessant is omdat:

  • de steeds omvangrijkere administratie volledig wordt overgenomen,
  • je zelf meer ruimte hebt om je concurrentiepositie veilig te stellen in de branche,
  • het payrollbedrijf jou helpt je kennis uit te breiden over de veranderingen in de wet- en regelgeving en
  • je zelf de regie in handen houdt met het werven, selecteren en functioneren van je werknemers.