De ABU CAO en NBBU CAO harmoniseren, wat houdt dit in?

30 oktober 2019

Harmonisatie ABU CAO en NBBU CAO

Ook bij ons is het nieuws binnengekomen dat vanaf 30 december 2019 de ABU CAO en NBBU CAO geheel vernieuwd worden. Tevens zullen deze worden samengevoegd en vereenvoudigd. Momenteel gelden er nog diverse regels binnen de ABU CAO en NBBU CAO. Of u nu als medewerker valt onder een ABU CAO of NBBU CAO, u krijgt straks te maken met een samengevoegd pakket arbeidsvoorwaarden. HSU vertelt u hier graag meer over.

Samengevoegde cao’s

Binnen de uitzendbranche zijn er twee verschillende cao’s van toepassing, namelijk de ABU CAO en de NBBU CAO. Met het vernieuwen van deze cao’s, treedt er een aanpassing in de arbeidsvoorwaarden van duizenden werknemers in. Zo veranderen de volgende aspecten:

Inlenersbeloning veranderd

De ABU CAO stelt dat medewerkers vanaf dag 1 recht hebben op een inlenersbeloning. Dit betekent dat het loon van de medewerker volgens bepaalde punten wordt gespiegeld aan een medewerker met dezelfde functie welke tevens in dienst is bij het betreffende bedrijf. De nieuwe cao’s zorgen ervoor dat de inlenersbeloning wordt verbeterd. Indien u als werknemer een ABU CAO of NBBU CAO krijgt, dan kunt u doorgaans rekenen op een toeslag voor fysiek zwaar werk en een vergoeding van uw reiskosten.

Verbeterde rechtspositie

In de ABU CAO en NBBU CAO wordt gewerkt met een fasensysteem. Bij de nieuwe cao’s zullen medewerkers sneller rechten kunnen opbouwen in de diverse fasen. Als de medewerker via een andere opdrachtgever bij dezelfde inlener aan het werk gaat, is dit bijvoorbeeld mogelijk. De opvolgende dag- en weekcontracten worden binnen de nieuwe cao’s niet meer mogelijk.

Focus op duurzame inzetbaarheid

In de vernieuwde cao’s komt meer aandacht voor duurzame inzetbaarheid. Dit betreft het bevorderen van een gezonde en veilige werkomgeving, evenals de gezondheid en veiligheid van het personeel en het stimuleren van een goed werkgeverschap.

Looptijd nieuwe cao’s

Vanaf 30 december 2019 worden de ABU en NBBU cao’s samengevoegd en vernieuwd. Dit loopt door tot 31 mei 2021. Er worden tevens nog afspraken gemaakt omtrent een nieuwe pensioenregeling met werkgevers en vakbonden, wat dit jaar nog gebeurt. U weet nu in elk geval wat u te wachten staat als werknemer met een ABU CAO of NBBU CAO. Wij kijken ernaar uit om ook met de vernieuwde cao’s uw payroll te mogen (blijven) verzorgen.