De leeftijd waarop werknemers met pensioen gaan stijgt spectaculair

03 februari 2012

Volgens Kamp is de gemiddelde uittreedleeftijd sinds 2006 gestegen naar 63 jaar. ,,Als we zo doorgaan is dat in 2020 66 jaar”, aldus de minister donderdag tijdens een debat in de Tweede Kamer.

Kamp reageerde met deze cijfers op zorgen in de Kamer, onder meer bij regeringspartij CDA, over de kansen van ouderen om daadwerkelijk langer door te werken als de AOW-leeftijd omhooggaat. Volgens de minister stemmen ervaringen uit het verleden positief. Hij zei dan ook een eerder uitgesproken ambitie van werkgevers en de vakbeweging te onderschrijven dat de arbeidsdeelname van 55-plussers in tien jaar tijd even hoog moet zijn als die van 55-minners.

,,Ik vind dat we in 2020 op een gemiddelde uittreedleeftijd van 66 jaar moeten zitten”, zei de minister. Volgens zijn wetsvoorstel wordt de AOW-leeftijd in 2020 ook verhoogd van 65 naar 66 jaar. Op verzoek van CDA-Kamerlid Eddy van Hijum zei Kamp de komende jaren vinger aan de pols te houden of ambities echt worden waargemaakt en daarover de Kamer te informeren.

In discussie met GroenLinks en D66 zei de minister ook niet uit te sluiten dat in de toekomst nog wordt gesleuteld aan het ‘vitaliteitspakket’ dat is bedoeld om langer doorwerken te stimuleren. Het Centraal Planbureau zei onlangs hiervan nauwelijks extra effecten te verwachten.

Verder waarschuwde D66 dat ouderen gehinderd worden om het opnemen van AOW uit te stellen, zoals Kamp wil regelen. D66-Kamerlid Wouter Koolmees diende een motie in tegen het automatische leeftijdsontslag dat in veel cao’s is geregeld met de AOW-leeftijd.

Maar Kamp wil niet tornen aan het automatische ontslag bij het bereiken van de AOW-leeftijd, omdat het werkgevers en werknemers zekerheid geeft. Als ze met elkaar door willen, komen ze daar toch wel uit volgens de minister. Hij zei ook nog met voorstellen te komen om het werken na de AOW-leeftijd aantrekkelijker te maken.

Bron: P&O Actueel