Hoe werkt een payroll constructie?

04 april 2014

De term payrolling wordt steeds bekender onder werkgevers, werknemers en zelfstandige ondernemers. Toch is het niet voor iedereen duidelijk hoe de payroll constructie precies werkt. In dit artikel leggen we in het kort uit wat de payroll constructie inhoudt en wat u als ondernemer van payrollen merkt.

Verschil tussen juridisch en operationeel werkgeverschap

Als een organisatie samen gaat werken met een payrollbedrijf, vindt er een scheiding plaats binnen het werkgeverschap. Het payrollbedrijf wordt juridisch werkgever en de organisatie blijft operationeel werkgever. Die scheiding is de kern van een payroll constructie.

Juridisch werkgeverschap

Wat houdt dat in? Vanaf het moment dat u start met payrollen, regelt het payrollbedrijf de arbeidscontracten, loonstroken, jaaropgaven, vakantiedagen, loondoorbetaling bij ziekte, uitvoering Wet Poortwachter, et cetera. Als u een nieuwe werknemer aanneemt, meldt u hem of haar aan bij het payrollbedrijf. Zij regelen dan alle administratieve zaken. Ook neemt het payrollbedrijf bepaalde risico’s over, bijvoorbeeld die van loondoorbetaling en verzekeringen bij langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid. Tot slot houden zij de laatste cao- en wetsontwikkelingen bij.

Operationeel werkgeverschap

Het juridisch werkgeverschap staat u dus af, maar u blijft bij een payroll constructie wel operationeel werkgever. Dit betekent dat u nog steeds gaat over de planning en de dagelijkse invulling van het werk. Ook blijft u verantwoordelijk voor de werving en selectie van nieuwe medewerkers en bepaalt u de hoogte van het salaris.

Wat merkt een ondernemer van een payroll constructie?

Ondernemers gaan zeker een verschil ervaren als ze overstappen op payrolling: een heel positief verschil! Er valt namelijk een grote administratieve werklast weg. Met name voor kleine en middelgrote ondernemers is dit een hele opluchting, want zij zijn vaak veel tijd kwijt met het regelen van administratieve zaken. Door het juridisch werkgeverschap uit te besteden, kunnen kleine ondernemers zich meer bezighouden met hun core business. Daartegenover staat wel dat u een klein bedrag betaalt voor de diensten van het payroll bedrijf.

Conclusie

Payrollen is een oplossing voor de ondernemer die zich niet meer bezig wil houden met het juridische werkgeverschap en alle administratieve taken en die daarbij horen. Ondernemers hebben het voordeel dat zij:

  • geen risico meer lopen met arbeidsovereenkomsten en juridische vraagstukken;
  • geen last meer hebben van de administratieve rompslomp die bij juridisch werkgeverschap hoort;
  • niet meer bij een ARBO-dienst aangesloten hoeven te zijn;
  • gratis advies krijgen bij personele kwesties;
  • geen loondoorbetalingsplicht meer hebben voor de zieke werknemers;
  • en nog veel meer!

Payrolling bij HSU.nl

Benieuwd naar de payroll mogelijkheden bij HSU.nl? HSU.nl heeft ruime ervaring met payrolling en heeft payroll services voor alle ondernemers. Bovendien profiteert u van hele scherpe payroll tarieven. Neem contact met ons op voor meer informatie!