Hogere boetes voor onderbetaling personeel

23 februari 2011

Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) wil hogere boetes voor bedrijven die zich schuldig maken aan illegale arbeid en werknemers onderbetalen.
Dat bleek dinsdag uit antwoorden van de minister op vragen van Tweede Kamerleden Hans Spekman en Roos Vermeij van de PvdA.

De PvdA’ers vroegen opheldering over berichten dat de Arbeidsinspectie te weinig zou optreden tegen werkgevers die het wettelijk minimumloon ontduiken. Kamp bestrijdt dit beeld. Maar hij bereidt wel ,,een fors strengere aanpak van fraude voor, inclusief hogere boetes voor overtredingen van de arbeidswetgeving”.

,,Oneerlijke concurrentie door onderbetaling en illegale tewerkstelling, welke vaak gepaard gaan met slechte werkomstandigheden en uitbuiting is ontoelaatbaar en dient krachtig bestreden te worden”, aldus de minister. Dat is volgens hem zeker nodig als bedrijven ,,zich na een overtreding kennelijk niets lijken aan te trekken van opgelegde boetes”.

Hoeveel hoger de boetes worden, willen woordvoerders van het ministerie van Sociale Zaken niet zeggen. Ze wijzen erop dat Kamp binnenkort met een pakket maatregelen komt om illegale arbeid en onderbetaling beter aan te pakken.

Een werkgever die zonder vereiste werkvergunningen buitenlanders voor zich laat werken, riskeert nu een boete van 8000 euro per vreemdeling. Voor een particulier staat een boete van 4000 euro per ingehuurde illegaal. Een boete voor betaling onder het minimumloon kan oplopen tot 6700 euro per werknemer.

De Arbeidsinspectie stuit in de uitzendsector het vaakst op onderbetaling. Het komt ook veel voor in de land- en tuinbouw, detailhandel en horeca. Het aantal boeterapporten wegens ontduiking minimumloon bedroeg vorig jaar 127, tegen 84 in 2009. Bij de 127 zaken in 2010 werden een kleine zeshonderd onderbetaalden aangetroffen. Daarvan kwam bijna 40 procent uit nieuwe EU-lidstaten, zoals Bulgarije en Roemenië.

Verder zijn in 2010 (tot aan november dat jaar) 198 zogenoemde schijnzelfstandigen aangetroffen, van wie 86 procent Bulgaren. Met schijn-zzp’ers wordt geprobeerd procedures voor werkvergunningen, hogere lonen, belastingen en premies te omzeilen.

Per 1 januari dit jaar stonden 18.227 zelfstandigen zonder personeel uit nieuwe EU-lidstaten ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Hierbij gaat het om 7831 Bulgaren en Roemenen.

Bron: P&O actueel

Opmerking:Indien u uw werknemers via HSU.nl op de payroll hebt staan bent u er van verzekerd dat onderbetaling niet plaats vindt.