Horecaondernemers weer positiever gestemd

01 september 2010

De stemming onder horecaondernemers verbeterde in het 2de kwartaal van 2010 ten opzichte van het 1ste kwartaal. Voor het 3de kwartaal wordt een verdere groei verwacht van de omzet en de werkgelegenheid. Twintig procent verwacht een omzetstijging bij gelijkblijvende prijzen.

Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde monitor horeca tweede kwartaal 2010 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Economisch klimaat

Uit de conjunctuurtest van juli 2010 blijkt dat het oordeel van de ondernemers in de horeca over het economische klimaat verder verbeterd is. Per saldo was veertien procent van hen van mening dat het economische klimaat gunstig is. Sinds het najaar van 2008 is het oordeel niet zo gunstig geweest.

Begin 2009 bereikte het oordeel van de ondernemers een dieptepunt. Toen oordeelden twee op de drie ondernemers ongunstig over het economische klimaat. Sindsdien verbeterde het oordeel gestaag.

Werkgelegenheid

Ook ten aanzien van de werkgelegenheid zijn de horecaondernemers gunstig gestemd. Per saldo verwacht dertien procent meer personeel in dienst te nemen. Het aantal ontstane vacatures kwam in het tweede kwartaal uit op veertienduizend. Dit zijn er tweeduizend minder dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Desondanks hadden de ondernemers in de horeca meer moeite om geschikte mensen te vinden. Het aantal vervulde vacatures kwam namelijk uit op dertienduizend. Het aantal openstaande vacatures liep hierdoor iets verder op tot 8.900 aan het eind van het tweede kwartaal.

Prijsstijgingen

De prijzen in de horeca stegen in het tweede kwartaal met twee procent in vergelijking met een jaar eerder. De laatste vijf kwartalen is de gemiddelde prijsstijging vrijwel gelijk gebleven. De prijzen stegen het meest bij caf├ęs. Bij restaurants was de stijging het kleinst.

De bestedingen in de traditionele horeca liepen in het tweede kwartaal met vijf procent terug. De omzetkrimp bedroeg iets meer dan drie procent.

Bron: CBS