Ik ben ziek, wat nu?

Allereerst beterschap! Het zou jammer voor je zijn wanneer je ziek bent. Uiteraard hopen we dat je weer snel bent opgeknapt.

Wanneer je arbeidsongeschikt bent, is het belangrijkste dat je je ziek meldt bij HSU.nl én bij de opdrachtgever/inlener. Ziek melden doe je telefonisch. Je belt met 088-53 63 300 en geef door dat je arbeidsongeschikt bent. Wanneer je denkt dat het een kortdurend verzuim is of je verwacht juist langer afwezig te zijn, geef dit dan aan ons door.

Je hoeft geen medische gegevens met ons te delen. Hiervoor hebben wij een bedrijfsarts. De bedrijfsarts kan telefonisch contact met je opnemen maar ook uitnodigen om langs te komen. Het is aan de bedrijfsarts te bepalen hoe de afspraak geregeld wordt.

De bedrijfsarts maakt een inschatting hoe lang je afwezig bent en wat er gedaan moet worden om je weer fris en vol goede moed aan het werk kan.

Re-integratietraject bij ziekte

In sommige gevallen volgt er een re-integratietraject waarbij je vaak geleidelijk weer aan de slag gaat.  Het belangrijkste is dat jij je weer goed voelt. Samen met de opdrachtgever/inlener en bedrijfsarts werken we samen zodat je weer lekker aan de slag kan.

Je loonbetaling loopt door zolang je arbeidsongeschikt bent. De hoogte van de loonbetaling en of er sprake is van een wachtdag is afhankelijk van het soort arbeidsovereenkomst die je met ons hebt gesloten. Bij je arbeidsovereenkomst staat de benodigde informatie die bij jouw contract van toepassing is. Neem deze informatie goed door.

Neem contact op

Mocht je advies nodig hebben of gewoon een vraag, neem dan gerust contact met ons op.

Onze helpdesk is telefonisch bereikbaar op nummer: 088- 53 63 300

Mailen mag ook: info@hsu.nl