Het hoe en wat van een inlenersbeloning

09 oktober 2017

In de uitzend- en payrollbranche komt geregeld de term inlenersbeloning voor. Deze term is niet voor iedereen even helder. Want wat wordt er nu precies mee bedoeld en voor wie geldt deze inlenersbeloning?

Wat is een inlenersbeloning?

Als uitzendonderneming of payrollorganisatie ben je tegenwoordig verplicht om je uitzendmedewerkers en payrollmedewerkers hetzelfde loon te betalen als jouw eigen medewerkers. Dit heet een inlenersbeloning. Elke uitzendkracht/payrollmedewerker heeft recht op deze inlenersbeloning.
Ook wanneer er in jouw bedrijf geen cao van toepassing is of je spreekt afwijkende lonen af, dan dient dit ook als inlenersbeloning toegepast te worden bij de uitzend- en payrollmedewerkers. Om verschil tussen medewerkers op uitzend- en payrollbasis en medewerkers in vaste dienst tegen te gaan is het dan ook wettelijk vastgesteld.

Voor wie?

In 2015 is wettelijk vastgesteld dat de inlener verplicht is om de inlenersbeloning voor iedere uitzendkracht of payrollmedewerker toe te passen. De inlenersbeloning geldt dan ook voor elke uitzendkracht of payrollmedewerker die bij een inlener werkzaam is. Voor sommige groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld langdurig werklozen, vallen niet onder deze inlenersbeloning.

Inlenersbeloning: zowel uitzend- en payrollmedewerkers als vaste medewerkers ontvangen hetzelfde salaris

Waaruit bestaat een inlenersbeloning?

• Het brutoloon conform de schaal waarin de werknemer is ingedeeld
• De arbeidsduurverkorting
• Toeslagen voor overwerk en onregelmatige uren
• Initiële loonsverhogingen
• Onkostenvergoedingen
• Periodieken

Naleving

Nu deze wet zo’n twee jaar van kracht is rijst de vraag hoe en door wie naleving van deze wet wordt gecontroleerd? Er zijn meerdere partijen die toezien op handhaving van de inlenersbeloning.
De Stichting Naleving Cao voor Uitzendkrachten, SNCU, ziet niet alleen toe op handhaving van de cao maar zij geeft ook voorlichting hierover. De ABU en de NBBU hebben beiden een cao voor uitzendkrachten en payrollmedewerkers en controleren ook op naleving van de inlenersbeloning. Maar doet u zaken met een betrouwbaar bedrijf in de uitzend- en payrollsector dat NEN-gecertificeerd is, dan wordt de toepassing van de inlenersbeloning gecontroleerd door de NEN. Zij controleren of uitzendbureaus en payrollbedrijven voldoen aan de eisen die zijn gesteld aan de personeels-, loon-, en financiële administratie.