Wat is payrolling?

In de volksmond is payrolling het onderbrengen van je medewerkers bij een payrollorganisatie. Je leent als het ware je eigen medewerkers terug van het payrollbedrijf. Door payrolling besteed je het juridisch werkgeverschap uit om zodoende te worden gevrijwaard van vrijwel alle arbeidsgerechtelijke risico’s. Het lijkt op een uitzendbureau, echter werft en selecteer je zelf je medewerkers. Ook wil je dat deze medewerkers exclusief aan jou ter beschikking worden gesteld en niet elders ter beschikking worden gesteld.

Na de invoering van de wet WAB is de manier hoe we moeten omgaan met payrolling erg veranderd. Het is belangrijk dat je de juiste vorm kiest om te voorkomen dat er later problemen ontstaan.

Verschil payrolling en uitzenden

Er is een duidelijk onderscheid gemaakt tussen Payrolling en uitzenden.

Als je een medewerker inzet met een Uitzendovereenkomst mag hij niet exclusief aan jouw organisatie ter beschikking worden gesteld. De uitzendkracht moet de mogelijkheid hebben om ook (parttime) voor een andere opdrachtgever te werken. Jij profiteert van flexibiliteit, maar jouw medewerker ook. De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) verplicht ons ook om bij het werken met een uitzendovereenkomst een rol te spelen bij het ‘bij elkaar brengen van vraag en aanbod’. Dit noemen we “allocatiefunctie”. Dit doen wij o.a. met ons platform HSU Plus. Met ons platform ontzorgen we je geheel met het vinden van de juiste kandidaten.

Heb je de voorkeur voor flexibele arbeidsovereenkomsten, dan is verlonen via een uitzendovereenkomst waarschijnlijk de beste oplossing. De medewerker ontvangt van ons een flexibele arbeidsovereenkomst. Belangrijk in deze is dat HSU.nl de allocatieve functie heeft vervuld. Heeft HSU dit niet gedaan, dan is er sprake van een payrollovereenkomst.

Een payrollovereenkomst is een arbeidsovereenkomst conform het Periode en Ketensystematiek. Dit betekent dat HSU je medewerker driemaal een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd mag aanbieden. Dit gebeurt in een tijdbestek van maximaal drie jaar.

Vanaf 1 januari 2020 krijgen payrollmedewerkers minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als medewerkers die werken bij het bedrijf waar zij ter beschikking zijn gesteld.

Kijk eens op deze pagina voor het verschil tussen een payrollovereenkomst en een uitzendovereenkomst.

Neem contact op

Meer weten over payrolling en de verschillen tussen uitzenden en payrolling? Neem contact met ons op. Wij komen graag langs voor een heldere uitleg.

088-53 63 300