Minimumloon omhoog per 1 januari 2010

15 december 2010

Bruto minimumloon en minimumjeugdloon per 1 januari 2010

Vanaf 1 januari gaat het bruto minimumloon met 0,64 procent omhoog. De minimumlonen worden twee keer per jaar aangepast aan de ontwikkeling van de cao-lonen.

Bruto minimumloon per uur bij 36-, 38- en 40-urige werkweek per 1 januari 2009

De minimumloonbedragen worden uitgedrukt in bedragen per maand, per week en per (werk)dag. Een landelijk wettelijk minimumuurloon kent de wet niet. Het uurloon kan per sector verschillen, afhankelijk van het aantal uren dat als normale arbeidsduur geldt.

Onder normale arbeidsduur wordt verstaan de arbeidsduur die in de desbetreffende sector is afgesproken voor een volledige dienstbetrekking. In de meeste Cao’s is deze arbeidsduur voor een fulltimedienstverband gesteld op 36, 38 dan wel 40 uur per week.

Bron: swz.nl