Nieuwe pensioenregeling voor payrollwerknemers

23 december 2020

Nieuwe pensioenregeling in 2021

Het afgelopen jaar is er veel gebeurd. Aan het begin van het jaar vertelden wij al over de nieuwe wetten in 2020. Met de aanpassing van de WAB, de Wet Arbeidsmarkt in Balans, kwamen de arbeidsvoorwaarden voor payrollwerknemers er heel anders uit te zien. De herziening van de pensioenregels is toen verschoven naar 2021. Per januari 2021 geldt een nieuwe pensioenregeling voor payrollwerknemers. Wij vertellen je graag meer over wat er in januari gaat veranderen.

Wat verandert er per januari 2021?

Per januari 2021 krijgen payrollkrachten op grond van de WAB recht op een adequate pensioenregeling. Er zijn twee manieren om een passende pensioenregeling te realiseren:

  1. Payrollkrachten doen mee met de pensioenregeling van de inlener waar zij werken
  2. Een aparte pensioenregeling voor de payrollkrachten

Wat is een adequate pensioenregeling?

Een eis die gesteld wordt in de WAB is dat de pensioenregeling adequaat moet zijn. Maar wat houdt dat precies in? In het kort zijn er 4 eisen waar de regeling aan moet voldoen.

  • Er is geen wachttijd. De werknemer neemt vanaf de eerste werkdag al deel aan de regeling en bouwt dus direct rechten op.
  • Er is naast een ouderdomspensioen ook een dekking voor een nabestaandenpensioen
  • De premie is berekend op basis van de normpremie die in de wet is vastgesteld
  • De normpremie wordt niet doorberekend aan de werknemers

Meer informatie over de veranderingen

Wil je meer weten over de veranderde pensioenregeling voor payrollwerknemers? Neem gerust contact op met de experts van HSU.nl. Je kunt een bericht achterlaten via het contactformulier op de site, maar je kunt ook bellen via 088-5363300 of een mail sturen naar info@hsu.nl. Wij vertellen je graag over de veranderingen voor payroll in 2021