Onderbetaling strenger beboet

07 maart 2011

Werkgevers die werknemers onderbetalen of illegaal tewerkstellen, worden straks strenger aangepakt door de Arbeidsinspectie. Dat geldt zeker als een werkgever na een eerdere waarschuwing kennelijk niets heeft ondernomen om de (werk)omstandigheden te verbeteren. Dat heeft minister Kamp gisteren laten weten in reactie op Kamervragen.

In de media werd gesuggereerd dat de Arbeidsinspectie te weinig capaciteit heeft om werkgevers aan te pakken die het wettelijk minimumloon ontduiken. Kamp deelt die mening niet. De minister werkt hard aan een wetsvoorstel om frauderende werkgevers strenger aan te pakken. Ook heeft hij nog eens benadrukt dat werknemers het loon moeten krijgen dat zij volgens de cao verdienen, ook als zij niet oorspronkelijk uit Nederland komen. Dat is ook vastgelegd in de Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid (WAGA).

Dwangsom bij onderbetaling

Als de Arbeidsinspectie op fraude stuit, wordt er een boeterapport opgemaakt. In principe volgt dan binnen drie maanden een nieuwe controle. Is een werkgever vaker op de vingers getikt, dan kunnen de boetes voor geconstateerde overtredingen met 50% worden verhoogd. Als het gaat om betaling van het minimumloon, is dit bijna nooit aan de orde, omdat een werkgever bij een eerste boete via een dwangsom wordt verplicht om het te weinig betaalde loon alsnog te betalen. Binnenkort komt minister Kamp met voorstellen om fraude nog harder aan te pakken.

Onderbetaling in Nederland

Uit handhavingsinformatie van de Arbeidsinspectie blijkt dat er in ons land in 2009 bij de uitgevoerde inspecties – waarbij zo’n 12.000 werkgevers per jaar zijn gecontroleerd – in 84 zaken 540 onderbetaalden zijn aangetroffen. In 2010 zijn bij 127 zaken zo’n 600 onderbetaalden aangetroffen waarvoor een boete is opgelegd. Van het aantal werknemers dat onder het minimumloon werd betaald, was bijna 40% afkomstig van een van de nieuwe lidstaten van de Europese Unie (inclusief Bulgarije en Roemenië).

Bron: HR Rendement