Overbrugging mogelijk bij later ingaan van de AOW

25 juli 2012

Met ingang van 2013 wijzigt de leeftijd waarop de AOW ingaat. Nu is het nog zo dat de eerste AOW uitkering direct volgt nadat de leeftijd van 65 jaar is bereikt. Vanaf volgend jaar wordt de eerste AOW uitkering later verkregen. Hierdoor is het mogelijk dat er te weinig inkomen is. Iemand die bijvoorbeeld in 2014 op 65 jarige leeftijd met pensioen gaat krijgt pas 2 maanden na de 65e verjaardag de eerste AOW uitkering. Indien er inderdaad sprake is van een tekort aan inkomen kan men als voorschot een renteloze lening krijgenĀ  bij de Sociale verzekeringsbank. Deze regeling loopt door tot en met 2015. Het geleende bedrag wordt vervolgens in gelijke delen per maand gekort op de uitkering. Meer informatie hierover kunt u verkrijgen bij de Rijskoverheid.