Vakantiegeld en vakantiedagen, lees hier hoe het zit

31 juli 2019

Payrolling, vakantiegeld en vakantiedagen

Als werknemer heeft u naast uw salaris ook recht op vakantiegeld en vakantiedagen. Uw vakantiegeld bouwt u op over ieder gewerkt uur. Wilt u weten wanneer u uw vakantiedagen kunt opnemen of geld kunt laten uitbetalen? En bent u benieuwd wat payrolling hierbij voor u kan betekenen. HSU.nl vertelt u graag meer.

Vakantiegeld laten uitbetalen

Volgens de wet heeft elke werknemer het recht op vakantiegeld, wat 8% van het bruto jaarsalaris betreft. Het bedrag dat u aan vakantiegeld opbouwt, kunt u terugvinden op uw salarisstrook. Hiervoor geldt dat u dit doorgaans in mei of juni krijgt uitbetaald door uw werkgever.

Vakantiedagen opnemen

U bouwt naast vakantiegeld eveneens vakantiedagen op. Dit betekent dat als u met vakantie gaat of een dag vrij wilt, u doorbetaald zult krijgen. Niet iedereen weet dat deze rechten er zijn, maar elke werknemer heeft recht op vakantiedagen. Het aantal vakantiedagen is afhankelijk van de branche waarin u werkt en het aantal uren waarbinnen u werkzaam bent bij uw bedrijf. Volgens de wet heeft iedere werknemer het recht op ten minste 20 vakantiedagen.

De wettelijke- en bovenwettelijke vakantiedagen

Sinds 2012 wordt er een speciale wet voor vakantiedagen gehanteerd. Voor u als medewerker houdt dit in dat u binnen anderhalf jaar uw wettelijke vakantiedagen dient op te nemen. Stel dat u dit jaar full-time werkt, dan dient u voor 1 juli 2020 ook 20 vakantiedagen te hebben opgenomen. Binnen 5 jaar dient u de bovenwettelijke vakantiedagen op te nemen. Werkt u in 2019 full-time, dan heeft u recht op 25 vakantiedagen per jaar. U mag deze opsparen tot 2024. Hierna zullen deze dagen komen te vervallen. Wees dan ook slim en zorg ervoor dat u bijtijds uw vakantiedagen heeft opgenomen.

Wat kan payrolling voor u betekenen?

Wellicht leest u dit niet als een werknemer, maar als werkgever binnen een kleine of grote organisatie. Gebleken is dat het voor werkgevers vaak lastig is het vakantiegeld en de vakantiedagen van hun medewerkers precies bij te houden. Gelukkig kan payroll een uitkomst bieden. Door uw salarisadministratie uit te besteden aan een bedrijf zoals HSU, bent u ervan verzekerd dat zowel het vakantiegeld als de vakantiedagen van uw medewerkers tot in de precisie worden bijgehouden. Wenst u meer informatie? Neem dan contact met ons op en vraag onze adviseur wat HSU.nl voor u kan betekenen!