HSU.nl verloont duizenden medewerkers bij veel bedrijven in alle voorkomende sectoren. Tot afgelopen jaar was er geen verschil tussen een Payrollovereenkomst en een Uitzendovereenkomst. Door de invoering van de wet WAB is er een verschil gemaakt tussen “Uitzenden ”en “Payrolling”. Vanaf januari 2020 kan verlonen op twee manieren: met een Uitzendovereenkomst en met een Payrollovereenkomst.  In beide gevallen worden wij de juridisch werkgever van je medewerker(s). Wij nemen de loonbetaling over, inclusief alle werkgeversplichten en, wanneer gewenst, alle risico’s. De verschillen zetten we hieronder voor je op een rij.

De Uitzendovereenkomst

Deze vorm van verlonen betekent maximale flexibiliteit. Je kunt medewerkers tot maar liefst 4 jaar op flexibele basis inzetten. HSU.nl heeft hiervoor als eerste in Nederland een platform dat de werving voor je medewerkers verzorgt. HSU Plus is het online platform dat jou helpt om snel de beste kandidaat te vinden voor jouw vacature of opdracht.

Voordelen:

·        Zet medewerkers tot 4 jaar flexibel in

·        HSU.nl betaalt door bij ziekte

·        De loonuitbetaling wordt verzorgd

·        De loonkosten worden geheel voorgefinancierd

·        Wij verzorgen de salarisadministratie

·        Jij stuurt de medewerkers zelf aan

·        HSU.nl draagt de werkgeversrisico’s

·        Geen zorgen ten aanzien van de WAB

De Payrollovereenkomst

Als je medewerkers verloont op basis van een payrollovereenkomst, worden je medewerkers exclusief aan jouw organisatie ter beschikking gesteld. De werving en selectie van de medewerker(s) heb je hierbij volledig in eigen hand. Bij de Payrollovereenkomst heeft je medewerker precies dezelfde rechtspositie als de medewerkers die je zelf in dienst zou hebben.

Voordelen:

·        Zelf je personeel werven en aansturen

·        Medewerkers werken exclusief voor jou

·        Loonuitbetaling wordt verzorgd

·        Betaal alleen voor gewerkte uren

·        Loonkosten worden voorgefinancierd

·        Wij volgen jouw bedrijfs-cao

·        Verzekerd voor loondoorbetaling bij ziekte

·        Geen omkijken naar salarisadministratie

Wat is een Uitzendovereenkomst?

Als aanbieder van flexibele arbeid hanteert HSU.nl de ‘CAO voor uitzendkrachten’. Onderdeel van deze cao is dat werknemers tot 5,5 jaar lang flexibel mogen worden ingezet. En daar profiteer jij als opdrachtgever van. Hoe langer het dienstverband bestaat, hoe verder de flexibiliteit van de arbeidsovereenkomsten afneemt. Medewerkers worden ingedeeld in het fasen systeem van onze branchevereniging NBBU, het werkverleden van de medewerker bepaald de indeling in dit fasesysteem. Dit noemen we de fase-opbouw:

Fase 1 en 2                                              Fase 3                                                 Fase 4

Duur: 52 gewerkte weken                         Totale duur: 4 jaar                               Duur: onbepaalde tijd

Fase 1; Je betaalt alleen voor de gewerkte uren en kunt de samenwerking op elk moment beëindigen. Na 8 weken startfase 2, de medewerker bouwt vanaf dan pensioen op. Fase 3; In deze periode mogen we de medewerker maximaal zesmaal een contract voor bepaalde tijd geven. Fase 4; Na 4 jaar flexibele arbeid heeft de medewerker recht op een vaste aanstelling.

Wat is een Payrollovereenkomst?

Eén van de mogelijkheden om medewerkers in te zetten is verlonen via de Payrollovereenkomst. Met de Payrollovereenkomst kun je medewerkers zelf werven en selecteren en exclusief voor jou laten werken.  Wij regelen op de achtergrond alle belangrijke zaken zodat jij ontspannen kunt ondernemen.

Een payrollovereenkomst is een overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd.  Dit doen wij volgens, in overeenstemming met het Periode en Ketensysteem. Dit betekent dat wij de medewerker drie arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd mogen aanbieden. De totale duur van deze drie arbeidsovereenkomsten mogen een totale duur van drie jaar niet overschrijden. Een uitzondering hierop is wanneer er tussentijds een onderbreking is van minimaal zes maanden. Na drie jaar is de medewerker voor onbepaalde tijd in dienst. Jij werft deze medewerker volledig zelf en laat hem vervolgens exclusief voor jouw bedrijf werken via HSU.nl. HSU.nl treedt hier op als juridisch werkgever. Jij bent voor ons de inlener en voor de medewerker ben je de “operationele” werkgever. De medewerker werkt exclusief voor jouw organisatie, maar staat bij ons op de loonlijst. Wij zijn onder meer verantwoordelijk voor:

 • Nettolonen uitbetalen
 • Premies en loonbelastingen afdragen
 • Loonkosten voorfinancieren
 • Loonstroken verstrekken
 • Ziek- en betermeldingen verwerken
 • Doorbetaling bij ziekte

Exclusiviteit

Medewerkers die je inzet via een payrollovereenkomst mogen exclusief aan jouw organisatie ter beschikking worden gesteld. Wil de payrollmedewerker via ons ook parttime ergens anders wil worden geplaatst dan kan dat, maar alleen met jouw expliciete toestemming. Je werft je medewerkers zelf en behoudt de volledige regie over de personele invulling van je team. Uiteraard blijf je gebruik maken van de expertise van HSU.nl

Welke cao volgen wij bij een Payrollovereenkomst?

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) zorgt ervoor dat de medewerker ook profiteert van het werken via een payrollovereenkomst. Een payrollmedewerker heeft exact dezelfde rechtspositie als de medewerkers die jij zelf in dienst hebt. Hij heeft naast het recht op dezelfde contractvormen ook recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden. Dit kan vastgelegd zijn in een cao of in een eigen bedrijf arbeidsvoorwaarden regelement. Krijgen medewerkers die bij jou op de loonlijst staan, bijvoorbeeld bonussen, toeslagen of extra vakantiedagen? Dan moet de payrollkracht dat ook krijgen.

Hoe werkt dit in de praktijk?

 • Jij werft en selecteert een medewerker
 • Jij maakt werkafspraken met je medewerker (loon, werkuren, etc.)
 • nl wordt juridisch werkgever van de medewerker en bied de medewerker een contract aan
 • De medewerker werkt exclusief voor jou en jij stuurt hem aan op de werkvloer
 • Jij en/of de medewerker geeft de gewerkte uren aan ons door
 • nl financiert het loon voor, betaalt de medewerker uit en draagt de werkgeverslasten af
 • nl verzekerd de medewerker voor risico’s zoals doorbetaling bij ziekte en naheffingen, etc.