Zzp’er krijgt gelijk van Hoge Raad

30 maart 2012

De werkgeversorganisaties vinden het “prematuur” om grote gevolgen te verbinden aan een uitspraak van de Hoge Raad over de verantwoordelijkheid van bedrijven voor zzp’ers die zij inhuren.

Aanleiding was een slepend geschil tussen een werkgever en een zzp’er die arbeidsongeschikt is geworden. De advocaat van de zelfstandige noemt de uitspraak van de Hoge Raad een doorbraak.

VNO-NCW en MKB-Nederland willen daar niets van weten. Ze zeggen dat zzp’ers een eigen verantwoordelijkheid hebben. “Die eigen verantwoordelijkheid geldt ook op het terrein van gezond en veilig werken.”

Invalide

Het hoogste rechtscollege stelt dat bedrijven in sommige gevallen een zorgplicht hebben voor zelfstandige arbeidskrachten die bijvoorbeeld arbeidsongeschikt worden. Dat betekent dat bedrijven aansprakelijk kunnen worden gesteld.

De uitspraak gaat over een zzp’er die in 2005 door een bedrijfsongeval invalide was geworden. Hij had geen arbeidsongeschiktheidsverzekering en claimde een schadevergoeding van zijn opdrachtgever.

Zorgplicht

Het bedrijf wees de claim van de zzp’er af, omdat de man geen vast dienstverband had. Het bedrijf waarvoor hij werkte werd in jarenlange juridische procedures steeds in het gelijk gesteld, maar de Hoge Raad denkt er nu anders over dan de lagere rechters.

De Hoge Raad leidt uit de wet af dat de zorgplicht van bedrijven voor zzp’ers niet anders is dan voor gewone werknemers. Er is “geen goede grond” om kleine zelfstandigen anders te behandelen, stelt het rechtscollege. “Temeer daar zij niet altijd over een behoorlijke verzekering beschikken tegen bedrijfsongevallen.”

Schadevergoeding

Advocaat Stefan Sagel van de invalide zzp’er zegt dat een rechter nu moet bepalen of het bedrijf aan zijn zorgplicht heeft voldaan.

“Als dat niet zo is, kan mijn cliënt schadevergoeding eisen. Het gaat dan om smartegeld voor het verliezen van zijn been en voor inkomensschade, doordat hij niet meer kan werken.”

Geen kapper

De uitspraak geldt volgens Evert Verhulp, hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam, voor lang niet alle 800.000 zelfstandige arbeidskrachten. “Het gaat vooral om zzp’ers die in in feite net zo functioneren als een gewone werknemer, zoals bouwvakkers die langdurig voor één opdrachtgever werken.”

Verhulp schat dat het om 100.000 tot 150.000 arbeidskrachten gaat. “De uitspraak heeft geen gevolgen voor bijvoorbeeld een zzp’er die kapper is, zegt Verhulp. “Daar is de klant opdrachtgever en die heeft geen zorgplicht.”

Door HSU.nl overgenomen van NOS.nl