Extra ontslagformule voor ondernemers

30 juli 2009

AMSTERDAM – Het wordt steeds meer duidelijk dat kantonrechters hun eigen plan trekken en niet langer wachten op wetgeving vanuit Den Haag. Op 7 juli 2009 hebben de gerechtshoven Amsterdam, ‘s-Hertogenbosch en Leeuwarden uitspraken gedaan in verschillende schadevergoedingszaken, waarbij sprake is van ‘kennelijk onredelijk ontslag’.

Kennelijk onredelijk ontslag is iets anders dan ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter. In dat laatste geval hanteert de rechter de kantonrechtersformule (ABC-formule). Nadat een werkgever een arbeidsovereenkomst (met toestemming van het UWV Werkbedrijf en met inachtneming van de opzegtermijn) heeft opgezegd, eindigt de arbeidsovereenkomst (veelal) zonder toekenning van een vergoeding. Indien een werknemer vervolgens van mening is dat het aan hem verleende ontslag gelet op de gevolgen ‘kennelijk onredelijk’ is, kan hij zich tot de rechter wenden met de vraag om alsnog een vergoeding toe te kennen. Als de werkgever zelf al een vergoeding heeft betaald, is dat wel relevant voor de beantwoording van de vraag of het ontslag kennelijk onredelijk is, maar het is niet doorslaggevend.

Bron: BusinessCompleet