Meer weten over Zzp’er of freelancer bij HSU?

Je bent nieuwsgierig geworden en je wilt weten of HSU.nl je als zzp’er of freelancer kan ondersteunen om het leven als ondernemer een stuk eenvoudiger te kunnen maken.

We komen graag langs om al je vragen te beantwoorden en de mogelijkheden te bespreken. Uiteraard kan dit ook online, Skype, teams, zoom, we hebben het allemaal.

We helpen je mee om de weg te vinden in het woud van regels en wetten. Ontspannen ondernemen, dat staat bij ons voorop.

Neem contact op

Bel; 088- 53 63 300 of vul dit contactformulier in. We nemen dan contact met jou op.