Minimumloon per 1 juli 2010 omhoog met 0,6%

15 juni 2010

De minimumloonbedragen worden uitgedrukt in bedragen per maand, per week en per (werk)dag. Een landelijk wettelijk minimumuurloon kent de wet niet. Het uurloon kan per sector verschillen, afhankelijk van het aantal uren dat als normale arbeidsduur geldt.

Onder normale arbeidsduur wordt verstaan de arbeidsduur die in de desbetreffende sector is afgesproken voor een volledige dienstbetrekking. In de meeste Cao’s is deze arbeidsduur voor een fulltimedienstverband gesteld op 36, 38 dan wel 40 uur per week.

Let op: de uurlonen zijn geen wettelijke normbedragen. De bedragen gelden als richtlijn. Bij het berekenen van het uit te betalen loon moet een werkgever altijd uitgaan van het volledige wettelijk minimumloon per dag, week of maand. Gebruik van het indicatieve uurloon kan in verband met de afronding leiden tot onderbetaling. 

Leeftijd

werkweek: 36 uur

werkweek: 38 uur

werkweek: 40 uur

minimumloon
(in euro’s) per uur:

minimumloon
(in euro’s) per uur:

minimumloon
(in euro’s) per uur:

23 jaar of ouder

9,08

8,60

8,17

22 jaar

7,72

7,31

6,94

21 jaar

6,58

6,23

5,92

20 jaar

5,58

5,29

5,02

19 jaar

4,77

4,51

4,29

18 jaar

4,13

3,91

3,72

17 jaar

3,58

3,40

3,23

16 jaar

3,13

2,97

2,82

15 jaar

2,72

2,58

2,45

Bron: SZW.nl