‘Payroll is duur’ en andere misvattingen!

13 maart 2017

Er bestaan een aantal misvattingen in de payrollbranche. Zo denken sommige werknemers dat ze sneller hun baan kwijtraken of denken ze een ander loon te ontvangen dan collega’s die niet op de payroll staan. Maar ook denken werknemers de ‘feeling’ met de zaak te verliezen wanneer ze eenmaal op de payroll staan. De meest gehoorde ruis is toch wel dat payroll duur is. In deze blog behandel ik 4 misvattingen in de payrollbranche, te beginnen met: payroll is duur.

Misvatting 1: Payroll is duur

Sommige payrollondernemingen hebben een ondoorzichtige omreken-/tarieffactor. Hierdoor is onduidelijk wat de uiteindelijke payrollkosten zijn en blijven ondernemers soms zitten met de gevolgen van deze onduidelijke praktijken. Zo worden ondernemers bijvoorbeeld verrast met naheffingen of er is sprake van een te hoge onrealistische omrekenfactor. Mede door deze werkwijze lijkt het er alle schijn van te hebben dat payroll duur is. Maar onderaan de streep is payroll niet duur.

Een goede payrollorganisatie berekent namelijk de factuurprijs op basis van het bruto uurloon maal een heldere omrekenfactor. Hierin zitten behalve het brutoloon, ook de werkgeverslasten, pensioenen en de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Eventuele vergoedingen worden door de payroller verwerkt en gespecificeerd gefactureerd. Je betaalt dus enkel de gewerkte uren van je medewerkers. Arbeidsongeschiktheid is volledig verzekerd. Dus een zieke medewerker doorbetalen en een vervanger betalen is niet langer noodzakelijk. Vooral dit punt geeft een forse besparing op de loonkosten. Transparante berekeningen, duidelijke kostenplaatjes en realistische facturen maken payroll inzichtelijk voor zowel de ondernemers als de werknemers.

Misvatting 2: Als je op de payroll staat kun je sneller je baan verliezen

Werknemers denken hun baan sneller te verliezen, waarschijnlijk als gevolg van het niet voldoende ingelicht zijn over de gang van zaken rondom payroll. Ze denken dat de payrollorganisatie in de positie is om hun contracten te beëindigen. Dit is niet het geval. De rechten en de plichten die werknemers hebben opgebouwd bij hun werkgever blijven geldig. De payroller neemt het volledige personeelsbestand over waarbij alle rechten en plichten blijven bestaan.

Stress om je baan te verliezen

De rechtspositie die de werknemers hebben opgebouwd tezamen met de arbeidsvoorwaarden worden door de payroll-onderneming overgenomen en blijven dus intact. Werknemers komen bij de payrollorganisatie op de loonlijst te staan en de ondernemer huurt de medewerkers terug. De werknemer hoeft zich dus geen zorgen te maken dat hij zijn baan sneller zal verliezen. Wel is het mogelijk om medewerkers flexibele arbeidsovereenkomsten aan te bieden. Dit gebeurd na overleg en instemming van de werknemer.

Misvatting 3: Werknemers op de payroll ontvangen ander loon

De payroller neemt het juridisch werkgeverschap over van een onderneming. Dit betekent niet dat er iets zal veranderen in het salaris van een werknemer van die onderneming. Het enige dat concreet verandert is dat de onderneming niet langer juridisch werkgever is, maar dat de payroller deze functie overneemt.

Dit betekent dat zowel de loonbetalingen als de salarisstroken via het payroll bedrijf lopen. De werknemer hoeft zich geen zorgen te maken dat hij ander loon ontvangt dan zijn collega’s, dit blijft exact hetzelfde. Een payrollbedrijf is verplicht de inlenersbeloning te volgen, dit betekent dat de lonen en vergoedingen gelijk moeten zijn met de overige medewerkers die in het bedrijf werkzaam zijn.

Misvatting 4: Je verliest de feeling met de zaak

Een payrollorganisatie wordt juridisch gezien de werkgever, maar operationeel bemoeit de payroller zich nergens mee. Je blijft als werkgever te allen tijde verantwoordelijk voor je medewerkers. Een payroller regelt alle zaken rondom de personeelsadministratie maar gaat niet over de planning. De werkgever blijft op de werkvloer de leiding houden en zo houden werknemers gewoon contact met hun baas. Het persoonlijke contact blijft daarom hetzelfde en er zal niets veranderen aan de feeling met de zaak.

Payrolling helpt u ontspannen ondernemen.