TOFA-regeling ook voor flexkrachten

04 juni 2020

UWV heeft de opdracht gekregen van Minister Koolmees om over te gaan tot invoering van de tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA).

22 juni is de streefdatum van het UWV om het aanvraagloket voor drie weken open te stellen. Of dit daadwerkelijk gaat lukken kan pas gezegd worden op 19 juni wanneer UWV zijn systemen heeft ingericht en getest.
De TOFA komt voort uit de motie-Asscher/van Weyenberg over de tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA) welke aangenomen is door de Tweede Kamer. Op basis hiervan heeft Minister Koolmees UWV formeel de opdracht gegeven om over te gaan tot invoering van de TOFA.

Drempelbedrag verlaagt
Drempelbedrag: het vereiste dat een medewerker in februari 2020 minstens €500 bruto aan loon moet hebben verdiend om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming.Minister Koolmees verlaagt het drempelbedrag tot €400 bruto. Hiermee komt een grotere groep werkenden, waaronder studenten, in aanmerking voor de tegemoetkoming.Het tegemoetkomingsbedrag is vastgesteld op €550 bruto per maand, over de maanden maart, april en mei. Mensen die in april meer verdienden, komen niet in aanmerking voor de TOFA.

De TOFA-tegemoetkoming is een eenmalige bruto compensatie welke gezien wordt als loon. Dit houdt in dat de tegemoetkoming hetzelfde behandeld wordt als loon, dus ook als loon belast en wordt gezien als inkomen voor toeslagen.

Omdat het UWV een kort implementatietermijn heeft, is het niet uitvoerbaar om op bij een aanvraag wel of niet de algemene heffingskorting toe te passen. Daarom past het UWV in principe bij alle TOFA-tegemoetkomingen de algemene heffingskorting toe. Dit wordt met terugwerkende kracht bij wet geregeld.

Lees hier de kamerbrief tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten.