Werknemers sparen voor miljoenen euro’s aan vakantiedagen op

25 februari 2011

Dit blijkt uit berekeningen op basis van een onderzoek van werkgeversvereniging AWVN onder het Nederlandse bedrijfsleven. Dat onderzoek wordt deze week gepubliceerd in het AWVN-tijdschrift Werkgeven.

Het genoemde aantal vakantiedagen betreft opgespaarde rechten – ‘vakantiestuwmeren’. Dat is dus vóórdat de vakantiedagen over 2011 op de vakantiekaart werden bijgeschreven.

In Nederland zijn volgens het CBS een kleine 4,5 miljoen voltijdsbanen (waarbij alle deeltijdbanen zijn omgerekend naar voltijdsequivalenten). Samen zijn die banen goed voor 83 miljoen opgepotte vrije dagen. Een werkdag van 8 uur kost gemiddeld 176 euro. Dat betekent dat Nederlandse werkgevers voor 15 miljard euro (83 miljoen dagen * 176 euro) bij hun werknemers in het krijt staan.

AWVN, betrokken bij meer dan de helft van alle CAO’s, wil het aantal vrije dagen dat Nederlandse werknemers krijgen ‘bespreekbaar maken’ in het CAO-overleg. In dezelfde editie van Werkgeven zegt directeur Arbeidsvoorwaardenbeleid Hans van der Steen: ‘De onderliggende verklaring voor het fenomeen vakantiestuwmeer is dat Nederlandse werknemers gewoon erg veel vrije dagen krijgen. 20 is wettelijk verplicht, 25 is de norm en dan komen daar nog zo’n 10 adv-dagen bij. Ik maak me sterk dat er weinig landen zijn waar werknemers zoveel vrije dagen krijgen.’

Het onderzoek waarop de cijfers in dit artikel zijn gebaseerd, werd in januari door AWVN uitgevoerd onder bedrijven uit de marktsector. Van de aangeschreven bedrijven deden 173 mee, een respons van 17 procent. Dat hoge responscijfer duidt op relatief grote betrokkenheid bij het onderwerp. In het onderzoek werd gevraagd naar het aantal vakantiedagen en adv-dagen dat jaarlijks wordt verstrekt en hoe hoog het gemiddelde saldo van nog uitstaande vakantiedagen bedroeg op 31 december 2010.

Bron: P&O Actueel