Payroll en langdurige ziekte. Hoe werkt dat?

30 april 2024

Een van de grote voordelen van personeel aannemen via payroll is dat je als bedrijf niet financieel in de problemen komt bij ziekte. Dat risico is voor het payrollbedrijf, ofwel de juridische werkgever. Maar wat betekent dit in de praktijk voor jouw bedrijf, ofwel de operationele werkgever? En hoe zit het met de werknemer zelf? In dit artikel vertelt HSU.nl meer over de rechten en plichten van de werkgever, het payrollbureau en de werknemer in het geval van langdurige ziekte bij payroll.

Loon doorbetalen bij ziekte payroll

Wanneer een werknemer ziek wordt of arbeidsongeschikt raakt, is de werkgever verplicht om het loon 2 jaar lang door te betalen. Bij payroll komt deze last op de schouders van het payrollbureau terecht. Als de werknemer een vast aantal uren werkt, krijgt hij deze gewoon doorbetaald. In het geval van wisselende uren wordt er een gemiddelde berekend van de 13 weken voor de uitval.

Rechten en plichten bij re-integratie

Bij langdurig verzuim is de werkgever verplicht om een re-integratie project op te starten om de werknemer zo snel mogelijk weer terug naar werk te begeleiden. In het geval van payroll komt dit op het bordje van de payrollmaatschappij terecht, net als de bijbehorende kosten.

Volgens de Wet verbetering poortwachter zijn werkgever en werknemer verplicht om er samen uit te komen om de re-integratie tot een succes te maken. De werknemer heeft behalve rechten dus ook plichten. Deze moet onder andere bereikbaar zijn voor contact en bezoek en is verplicht om de bedrijfsarts te bezoeken. Ook moet de werknemer zich voldoende inspannen om de re-integratie succesvol te laten verlopen. Wanneer hij in gebreke blijft, kan de werkgever een loonsanctie opleggen.

Wat is jouw taak als operationeel werkgever?

Hoewel de werknemer officieel op de loonlijst staat bij het payrollbedrijf, is hij in de praktijk natuurlijk jouw werknemer. Je werknemer zal het dan ook waarderen dat je als goede werkgever regelmatig interesse toont tijdens zijn ziekte en contact met hem onderhoudt. Dit bevordert het herstelproces en zorgt ervoor dat de werknemer betrokken blijft bij het bedrijf.

Daarnaast speel je als operationele werkgever natuurlijk ook een actieve rol bij de re-integratie. Op een gegeven moment zal de werknemer (gedeeltelijk) terugkeren op de werkvloer. Als operationele werkgever kun je met een goede aanpak zorgen voor een zachte landing, waarmee je de werknemer helpt om de draad weer snel op te pakken. Dit gebeurt uiteraard in overleg met het payrollbedrijf en eventueel de re-integratiedeskundige en de bedrijfsarts.

Samengevat: bij payroll komen de kosten voor loondoorbetaling en re-integratie – bij langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid – voor de rekening van het payrollbedrijf. Als operationeel werkgever kun je echter een belangrijke rol spelen in het herstel, door goed contact te onderhouden met de werknemer en te zorgen voor een zachte landing bij terugkeer op de werkvloer.

Meer weten over ziekte bij payroll?

Heb je een vraag over de gevolgen van ziekte bij payroll? Neem dan vrijblijvend contact op met HSU.nl. Wij zijn telefonisch bereikbaar op 088-5363300 en via e-mail op info@hsu.nl.